პარტნიორები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო - www.acda.gov.ge

 

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა - www.elkana.org.ge

 

 

 
 
 
არასამთავრობო ორგანიზაცია "საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია"
  
აგრო ინვესტი, აგრო ქართლი, აგრო ჯგუფი. 
 
აგრო სახლი - www.agrohouse.ge
 

 

LTD "latpower" -  www.latpower.lv

 

 

 
 Biodeposit group - www.biodeposit.lv www.pneuma.lv